Julkaisutoiminta

Haukkalan säätiön julkaisuja

Paasio Hanna (2020) Pieniä tekoja. Työpajasarja lukiolaisten uupumuksen ehkäisemiseksi. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Lukiolaisten-uupumus-raportti.pdf

Paasio Hanna (2020) Jyväskylä tutuksi kaikille nuorille aikuisille Jyväskylässä. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Jyvaskyla-tutuksi-raportti.pdf

Paasio, Hanna (2020) Hei mitä sä pelaat? … vai sometatko sä? Verkkokeskustelu nuorten ja vanhempien kohtaamisesta digiteemojen äärellä. Verkkojulkaisu saatavana: https://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2021/01/Hei-mita-sa-pelaat-raportti.pdf

Pulkkinen, L. & Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Verkkojulkaisu saatavana: https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/

Lapsiystävällinen Keski-Suomi: Keski-Suomi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. (2017). Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Saatavana:  http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2017/10/KESKI-SUOMEN-LAPSIOHJELMA.pdf

Hallman, E. & Karhinen-Soppi, A. (2015) Lasten, nuorten ja perheiden palveluverkko Jyväskylässä 2015. Jyväskylä: Haukkalan säätiö sr. Saatavana:  http://www.haukkalansaatio.com/wp-content/uploads/2016/09/palveluverkkoselvitys-2015-_14-8-2015pdf.pdf 

Säätiön piirissä toimivien julkaisuja (2013-)

Seuraavassa on joitakin Haukkalan säätiön piirissä toimivien henkilöiden julkaisuja, jotka liittyvät läheisesti säätiön tehtäviin. Näiden henkilöiden täydelliset julkaisuluettelot on saatavissa heiltä itseltään.

Pulkkinen, L. (2019) Lapset tarvitsevat kasvamisen rauhaa myös myöhäislapsuudessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-Bulletin, 29, (4), 58-67. Saatavana: https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/12/bulletin_4_2019_6_pulkkinen.pdf

Fadjukoff, P. (2018) Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! Edelläkävijänä Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Saatavana: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59284/978-951-39-7494-7.pdf

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. (Tuomas Kurttila.) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2018:1. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_netti_SU.pdf

Pulkkinen, L. (2018). Kohti yhteistä lapsikäsitystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 12. Helsinki: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0

Matthes, M., Pulkkinen, L., Clouder, C., & Heys, B. (toim.) (2018). Improving the quality of childhood in Europe. Vol. 7. Brussels: The Alliance for Childhood European Network  Foundation. – Introduction (Matthes & Pulkkinen) sekä muut artikkelit (14) saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Rönkä, A., Ekonen, M., Tammelin, M., & Turja, L. (2018). Management in the 24/7-society raises concerns of fairness and social responsibility. Social Responsibility Journal, 14 (3), 670-684. doi:10.1108/SRJ-06-2017-0100 Open Access

Rönkä, A., Malinen, K., Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., Sevón, E., & Verhoef-van Dorp, M. (2017). Parental working time patterns and children’s socioemotional wellbeing: Comparing working parents in Finland, the United Kingdom, and the Netherlands. Children and Youth Services Review, 76, 133-141. doi:10.1016/j.childyouth.2017.02.036 Open access

Rönkä, A., Malinen, K., Sevón, E., Metsäpelto, R.-L., & May, V. (2017). Positive parenting and parenting stress among working mothers in Finland, the UK and the Netherlands: Do working time patterns matter? Journal of Comparative Family Studies, 48 (2), 175-196.

Sevón, E., Rönkä, A., Räikkönen, E., & Laitinen, N. (2017). Daily rhythms of young children in the 24/7 economy: A comparison of children in day care and day and night care. Childhood, 24 (4), 453-469. doi:10.1177/0907568217704048 Open access

Tammelin, M., Malinen, K., Rönkä, A., & Verhoef, M. (2017). Work Schedules and Work–Family Conflict Among Dual Earners in Finland, the Netherlands, and the United Kingdom. Journal of Family Issues, 38 (1), 3-24. doi:10.1177/0192513X15585810 Open access

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa). Lontoo: Routledge.

Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2016). Työelämän muutokset valuvat lasten arkeen. Ruusupuiston uutiset. Retrieved from https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-1/tyoelaman-muutoks… Open access

Verhoef, M., Tammelin, M., May, V., Rönkä, A., & Roeters, A. (2016). Childcare and parental work schedules: a comparison of childcare arrangements among Finnish, British and Dutch dual-earner families. Community, Work and Family, 19 (3), 261-280. doi:10.1080/13668803.2015.1024609

Pulkkinen, L. (2016). An inspiring school day: An effort to transform research findings into policy. In M. Matthes, L. Pulkkinen, B. Heys, C. Clouder, & L. M. Pinto (Eds.), Improving the quality of childhood in Europe, Vol. 6 (pp. 52-69). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Pulkkinen, L. (2015). Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5

Metsäpelto, R.-L., Laakso, M.-L., & Rönkä, A. (2015). Koululaisten hoitojärjestelyt ja hyvinvointi 24/7-taloudessa. Yhteiskuntapolitiikka, 80 (1), 5-18. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201502121583

Kekkonen, M., Rönkä, A., Laakso, M.-L., Tammelin, M., & Malinen, K. (2014). Lapsiperheet 24/7 -taloudessa. In J. Lammi-Taskula, & S. Karvonen (Eds.), Lapsiperheiden hyvinvointi 2014 (pp. 52-70). Teema / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 21. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pulkkinen, L. & Metsäpelto, R-L. (2014). Kerhotoiminta tukee oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä ja koulusuoriutumista. NMI – Bulletin, 24 (3), 31-43.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014. Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. (Tuomas Kurttila.) Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.

Pulkkinen, L. (2013). Goals for the Decade of Childhood 2012-2022 based on ten pillars of a good childhood: a Finnish perspective. In B. Heys, M. Matthes, & P. Sullivan (Eds.). Improving the quality of childhood in Europe 2013 (Vol. 4, pp. 158-171). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Kannanottoja ja blogeja

Haukkalan Säätiön hallituksen jäsenten kannanottoja ja blogeja ajankohtaisista asioista: