Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumit ovat kutsupohjaisia tilaisuuksia lasten parissa työskenteleville toimi- ja luottamushenkilöille, järjestöjen edustajille ja tutkijoille. Foorumeissa on lyhyitä alustuksia ja Haukkalan säätiön hallituksen jäsenten puheenjohdolla käytäviä ryhmäkeskusteluja yli toimialarajojen. Asiantuntijafoorumeissa seminaarien teemoja ja muita valittuja aiheita syvennetään keskustelemalla käytännön toimintaan osallistuvien keskisuomalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Tulevat foorumit

Asiantuntijafoorumi ”Miten välitämme vanhemmista” 5.11.2024 klo 13–16 (Voutisali, Tietotalo, Jyväskylä). Foorumissa ideoidaan konkreetteja toimia Keski-Suomessa vanhemmuuden paineiden torjumiseksi ja myönteisen kuvan vahvistamiseksi. 

Menneet foorumit

Foorumi I. Vuonna 2013 aloitettiin yhteistoiminnan rakentamisella keskisuomalaisten asiantuntijoiden kesken.
Kutsu

Foorumi II: Vuonna 2014 käsiteltiin valmisteilla olevaa selvitystä lapsi- ja perhepalveluista Jyväskylässä. Niitä järjestävät monet eri tahot. Sopivan palvelun löytäminen voi olla hankalaa ja siksi Haukkalan säätiö päätti laatia palvelujen tarvitsijoiden tueksi palveluverkkoselvityksen.
Kutsu
Palveluverkkoselvitys

Foorumi III. Vuonna 2015 aiheena oli lapsen kuulemisen käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen. Foorumissa syvennettiin Haukkalan seminaarissa esillä ollutta teemaa.
Kutsu
Yhteenveto

Foorumi IV. Vuonna 2016 käsiteltiin aihetta, miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa. Foorumissa pohjustettiin Keski-Suomen lapsiohjelman laatimista.
Kutsu
Yhteenveto

Foorumi V. Vuonna 2017 foorumin aiheena oli Parasta lapsille! Lasten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa. Foorumi tarjosi ajankohtaisen katsauksen uusimpiin tutkimustuloksiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista, osallisuudesta sekä kehityksestä ja oppimisesta. Tavoitteena oli pohtia, miten lapsi- ja perhelähtöistä kulttuuria voidaan rakentaa ja tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja toimintakentillä.
Kutsu
Alustukset
Yhteenveto

Foorumi VI. Foorumi VI siirrettiin tammikuuhun 2019, koska perinteinen foorumin ajankohta marraskuussa oli ruuhkautunut tapahtumista Sipilän hallituksen kärkihankkeiden päättymistapahtumien takia. Foorumissa VI pohdittiin lasten oikeuksien toteutumista paikallisissa lapsistrategioissa ja lapsiohjelman jalkauttamista Keski-Suomen kuntiin.
Kutsu
Alustukset
Yhteenveto

Foorumi VII. Vuoden 2020 foorumissa aiheena korona-ajan koti lapsen kannalta: miten tukitoimissa on onnistuttu ja mitä tulisi tehdä toisin.
Kutsu
Alustukset

Foorumi VIII. Vuonna 2022 foorumin aiheena oli, miten tutkimus, kehittäminen, koulutus ja innovointi (TKKI) voivat edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä Keski-Suomessa.
Kutsu
Alustukset