Hallinto

Haukkalan säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monialaista asiantuntemusta.

Haukkalan säätiön hallitus v. 2020

Puheenjohtaja: Lea Pulkkinen  (2013-), psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet:

Marja Heikkilä (2013-), Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja
Kimmo Jokinen (2013-), perhetutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto
Päivi Kalilainen (2018-), perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
Tuomas Kurttila (2015-), lapsiasiavaltuutettu (2015-2019), Helsingin ensikoti ry
Eino Leisimo (2015-), sivistystoimenjohtaja, Jyväskylän kaupunki
Johanna Moilanen (2018-), yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Anna Rönkä (2013-), kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, varapuheenjohtaja
Marianna Savio (2019-), lapsipsykiatrian erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Hallituksen sihteeri : Päivi Fadjukoff (2016), dosentti, Jyväskylän yliopisto. (Vuosina 2013-2016 Minna Torppa, dosentti, Jyväskylän yliopisto)
Taloudenhoitaja: Tuija Linnamo (2013-), Pluscom taloushallinto, Jyväskylä
Projektisihteeri: Sivi Talvensola (2016-)