Lapsiohjelmaa halutaan toteuttaa Keski-Suomessa laajasti kaikilla tasoilla yksittäisestä lapsen kohtaamisesta organisaatioiden toimintaan ja hallintoon asti niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Tavoitteena on yhteinen ja yhtenäinen, lapsiystävällinen toimintakulttuuri, jonka aikaansaamiseksi tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä ja ylläpidetään vuoropuhelua eri toimijoiden kesken sekä lasten ja nuorten kanssa.

Ohjelman yhteiskunnallisena lähtökohtana on Lapsen Oikeuksien sopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut. Nuorten oikeudet ja osallisuus lähtevät lasten oikeuksista. Sopimusta soveltaa mm.Unicefin  Lapsiystävällinen kunta -ohjelma. Toisena perustana on Kestävän kehityksen peruskirja (Earth Charter), johon eri maiden kansalaisjärjestöt ovat koonneet oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Julistus on toiveikas näkemys tulevaisuudesta ja samalla kehotus toimintaan. Sen pääperiaatteet ovat: I Elämän kunnioittaminen ja vaaliminen, II Ekologinen koskemattomuus, III Sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus ja IV Demokratia, väkivallattomuus ja rauha. Julistuksen mukaan meidän tulee neuvokkaasti kehittää ja soveltaa visiota kestävän kehityksen elämäntavasta niin paikallisella kuin kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisellakin tasolla. Nämä periaatteet sisältyvät YK:n kestävän kehityksen tavoiteagendaan 2030, joka astui voimaan 2016. Sen tavoitteet voidaan ryhmitellä viiteen laajempaan kokonaisuuteen: rauha, yhteistyö, ihmiset, planeetta ja hyvinvointi.

Vuonna 2017 laadittuun ja julkaistuun lapsiohjelmaan Lapsiystävällinen Keski-Suomi: Keski-Suomi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana sisältyi toimintastrategia vuosiksi 2017-2018. Lähtökohtana olivat keskisuomalaiset vahvuudet (101 keskisuomalaista lapsitekoa –kampanja), eteneminen valtakunnallisten kehittämishankkeiden tuella, lapsiystävällisen maakunnan ja lapsiystävällisten  kuntien kehittämistavoitteet, lapsiin ja nuoriin liittyvä tutkimus ja koulutus, järjestöt osana lapsiystävällista Keski-Suomea, perheystävälliset työpaikat ja lapsille ja perheille suunnatut palvelut (kulttuuri, liikunta, matkailu). Keski-Suomen LAPE –ohjausryhmä hyväksyi lapsiohjelman elokuussa, samoin Keski-Suomen maakuntahallitus, joka edellytti, että lapsiohjelma tulee huomioida sen edellyttämällä painoarvolla maakuntastrategian toimeenpanosuunnitelmassa.