Haukkalan säätiön VIII asiantuntijafoorumi

8.6.2022 pidetyssä foorumissa tarkasteltiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämistä tutkimuksen, koulutuksen, kehittäminen ja innovoinnin keinoin. Foorumissa huomiotiin laajemman yhteistyöalueen, kuntien ja järjestötoimijoiden osuus. Lisäksi tilaisuudessa päivitettiin Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-toiminta) valmistelun ajankohtainen tilanne.

Hyvinvointialueen TKKI-yksikön mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä (pdf)
Anneli Kuusinen-Laukkala, LT, oyl, palveluesimies, Tutkimus-, tieto- ja koulutuspalvelut sekä Perusterveydenhuollon yksikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Sosiaalialan osaamiskeskus siltana tutkimuksen ja asiakastyön välillä (pdf)
Sointu Möller, YTLKeski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja

Sosiaalityön VTR-rahoitus tutkimuksen ja kehittämisen mahdollistajana – Näkökulmia LATU -hankkeesta (Lapsen tukena – tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä) (pdf)
Johanna Moilanen, Yliopistonlehtori, YTT, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, Haukkalan säätiön hallituksen jäsen ja sihteeri

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OT) näköaloja monialaisen TKKI-toiminnan edistämiseen (pdf)
Ilona Luoma, Professori, ylilääkäri, Lastenpsykiatrian palvelulinja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Osaamis- ja tukikeskus -hankkeen tilanne (pdf)
Tarja Saharinen, Projektikoordinaattori, TtT, Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT-hanke), Itä- ja Keski-Suomen alue