Aihearkisto: Tapahtumat

For the Best of a Child

Conference and the launch of a book

Printable programme (PDF)
More information: paivi.fadjukoff@haukkalansaatio.com

Date:            June 15, 2017, at 14–18 hours

Venue:         Tieteiden talo (House of Science and Letters), Kirkkokatu 6 (5th floor), Helsinki, Finland

Organizer: The Haukkala Foundation (www.haukkalansaatio.com), a member organization of the Alliance for Childhood European Network Group

Exhibition: The participants are offered a possibility to present materials (posters, brochures) of their work/organization

Dinner:        The conference dinner will be arranged at 19.00 in Restaurant Alia. More information about the evening will be provided to the participants who have indicated their attendance at dinner.

Excursion, June 16, from 9 to 13: A meeting with Professor Arto Kallioniemi, University of Helsinki, an expert of the Finnish teacher training, and an excursion to Saunalahti school. Additional information will be provided to the participants who have indicated their participation in the excursion,

Fee:              No conference fee; the venue, refreshments, and excursion are provided by the Haukkala Foundation; each participant pays for his or her other costs

Additional information:

Lunch:         The House of Science and Letters has a cafeteria (Tiedekahvila, Science cafeteria) for lunch and a nice setting for gathering before the conference

Accommodation: Please see suggestions below

Program of the conference

Chair: Päivi Fadjukoff, Adjunct Professor, Board Secretary of the Haukkala Foundation

14:00            Opening

Lea Pulkkinen, Professor, Chair of the Haukkala Foundation

14:05            Focus on learners – Towards students’ well-being through educational reforms

Anita Lehikoinen, Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

14:25            Towards child- and family-oriented services; appropriate support at the right time! Program for the improvement of provisions for children and families in Finland

Maria Kaisa Aula, Chair of the Governmental Program, Ministry of Social        Welfare and Health

14:45            Whole of government – Approach for the best of a child

Olli-Pekka Heinonen, Director General, the Finnish National Agency for Education

15:00            Significance of a longitudinal study for policy work

Lea Pulkkinen, Professor
with Katja Kokko, Research Director at the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä, and other colleagues

Compliments from the Department of Psychology, University of Jyväskylä              Kaisa Aunola, professor, Deputy Head of the Department of Psychology

human_development_cover

The launch of the book “Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged” by Lea Pulkkinen in collaboration with Katja Kokko.

London: Routledge (to be published in May 2017) 

15:45 – 16:15 Coffee break

A possibility to purchase the book: “Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged
Exhibition: Alliance for Childhood Network Group, Janusz Korczak Foundation; the Netherland’s Institute for Educational Matters, and Talud Foundation

***

Chair: Tuomas Kurttila, Ombudsman for Children in Finland, Chairperson-elect, European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)

16:15           The quality of childhood in Europe at present and challenges for the future

Michiel Matthes, Co-founder and Chair of the Alliance for Childhood European Network Group

Member organizations of the Alliance for Childhood European Network Group:

16:30             The actuality of the pedagogue Janusz Korczak

Helma Brouwers, Professor, board member of the Dutch Janusz Korczak Foundation

16:45             The contribution of Waldorf pedagogy to the present discussion on early education

Clara Aerts, Chair of the International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)

17:00           The why of education?

Nickel van der Vorm, Co-founder of NIVOZ (The Netherland’s Institute for Educational Matters)

17:15            What is learning for well-being?

Daniel Kropf, Founder and Chair of the Learning for Well-Being Foundation

17:30            Working for a Child Strategy for the Province of Central Finland

Päivi Fadjukoff, Project Manager, Haukkala Foundation

17:40            Discussion

17:50-18      Closing: For the best of a child

Tuomas Kurttila

 

Venue

The venue of the conference, House of Science and Letters, is located in downtown Helsinki, one kilometer to the south from the Helsinki Central Railway Station where a train from the airport arrives several times an hour.

Tieteiden talo, House of Science and Letters (built in 1925), is a neo-classist school building designed by Architect Elsa Arokallio. It was used by Helsingin tyttölukio (girls’ upper secondary school) and the University of Helsinki. Since 1997 it has been in the use of the 271 member societies of the Federation of Finnish Learned Societies.

The House of Science and Letters is decorated by around 70 plaster reliefs by Emil Cedercreutz. There is an elevator in the house, but it is recommended to walk up the stairs to the fifth floor to see the arts of the house.

Emil Cedercreutz (1879-1949) was a Finnish Baron, sculptor and silhouette artist best known of his horse sculptures. He studied in the Finnish Art Society’s Drawing School in Helsinki and in Brussels and Rome (1903-1905) and Académie Julian in Paris (1906-1909). He was influenced by the sculptors like Charles van der Stappen, Constantin Meunier and Auguste Rodin as well as the Tolstoyan movement. Emil Cedercreutz Museum locates in Harjavalta (south-west Finland).

Accommodation

A suggested hotel is 200 meters from the Helsinki Central Railway Station in the direction of the venue. We have tentatively reserved a few rooms (to be booked by 1 June) in HOTEL ARTHUR http://www.hotelarthur.fi  Address: Vuorikatu 19, 00101 Helsinki.

Comfort room (single) 115 euros per night, double 135 euros per night (incl. breakfast). Booking: myyntipalvelu@hotelarthur.fi or +358091734441, code HAUKKALA.

This hotel is decent and much used, for instance, by university people. There are several higher star hotels in Helsinki, which one can easily find in the internet if any of them is preferable.

Finland’s centenary year 2017

Finland became an independent state on 6 December 1917. The newly born state was willed into being by the Finns after a long struggle. In spite of hard times, the Finnish people have for almost a hundred years engaged in the building of their country and making decisions together. Now the Finns are leading their country into a new century with courage and determination.

The centenary of Finland’s independence in 2017 will be the most significant commemorative year for this generation of Finns. The centenary emphasises Finland’s strengths, such as equality and democracy by offering Finns and friends of Finland diverse and international centenary programme in Finland and abroad. The centenary year provides opportunities to better understand the past, experience the jubilee together and set the course for Finland’s future success.

Come and join our celebration!

Read more: http://suomifinland100.fi/info/?lang=en

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumissa pohditaan turvallisuutta myös lapsen näkökulmasta. Ilmoittaudu mukaan!

Keski-Suomessa tehtävän yhteisen tulevaisuustyön osaksi ovat jo vakiintuneet laajasti yhteen eri tahoja kokoavat tulevaisuusfoorumit, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Foorumit tarjoavat paikan keskustella ja tulkita yhdessä maakunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä ilmiöitä, kannanottoja, barometrejä ja tutkimustuloksia. Niiden ohjelmaan sisältyy sekä asiantuntujapuheenvuoroja että yhteistä tulevaisuuspohdintaa.

Seuraavassa tulevaisuusfoorumissa torstaina 11.5.2017 on teemana turvallisuus. Lasten näkökulmaa turvallisuuteen tuovat esiin Keski-Suomen maakunnallista lapsiohjelmaa kokoava Päivi Fadjukoff Haukkalan säätiöstä sekä Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi –hankkeen hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen.

Tule mukaan ja tuo oma asiantuntemuksesi tähän tärkeään keskusteluun! Mitä ovat ajankohtaiset haasteet lasten turvallisuuden näkökulmasta? Mitä lasten ja nuorten turvallisuus tai sen puuttuminen merkitsee koko yhteiskunnalle ja sen tulevaisuudelle? Miten voimme huomioida nämä näkökulmat kehittämistyössämme Keski-Suomessa?

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi XIII:

Turvallisuuden tulevaisuus

torstaina 11.5.2017 klo 11.30-16.40
Jyväskylän ammattiopisto, Kyllönmäen kampus, Caritas-sali
Keskussairaalantie 21, Jyväskylä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 4.5. mennessä:

http://keskisuomi.info/alueellinen-ennakointiprosessi/seminaarinaineistot/tulevaisuusfoorumi/

Kutsuseminaari: Haukkalan säätiön IV asiantuntijafoorumi

Toimintakulttuuri käännekohdassa:
Miten kehittää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria Keski-Suomessa?

 hyppynaru

Ajankohta: 30.11.2016 klo 12.00–16.00
Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä
Järjestäjä: Haukkalan säätiö (www.haukkalansaatio.com)

Foorumin IV tarkoitus
Foorumin IV tavoitteena on pohtia, miten lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria voidaan rakentaa ja tukea niin kotona kuin eri palveluissa ja toimintakentillä (esim. päivähoito, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto, harrastustoiminta ja kaupunkisuunnittelu); mitä mahdollisuuksia ja uhkia maakuntauudistuksessa kuntien vastuulle jääviin lasten ja perheiden palveluihin sisältyy; ja kuinka moninaiset perheet voidaan ottaa huomioon uudistuksessa.

Keskustelu pohjautuu Haukkalan säätiön 30.9. järjestämään Varhaiskasvatus käännekohdassa? -seminaariin sekä lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman toteuttamiseen Keski-Suomessa.

Foorumiin on kutsuttu aikaisempiin foorumeihin osallistuneet henkilöt sekä muita keskeisiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toimivia asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Taustaa
Haukkalan säätiö perustettiin keväällä 2013, kun Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry:n toiminta lakkasi tehtävien siirtyessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Haukkalan säätiö toimii sääntöjen 2. pykälän perusteella seuraavin tavoittein:

Säätiön tarkoituksena on edistää keskisuomalaiselta perustalta lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiö on aloittanut toimintansa edistämällä yhteistoimintaa ja verkostoitumista lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi toimivien henkilöiden kesken. Verkoston rakentaminen ja ylläpito vaativat toimijaa ja resursseja, joita Haukkalan säätiö on omalta osaltaan valmis tarjoamaan.

Foorumin IV työtapa
Foorum IV sisältää kolme alustusta, joiden pohjalta käydään keskustelua pienryhmissä. Näissä keskusteluissa pyritään konkreetteihin toimenpide-ehdotuksiin ja yhteistyön edistämiseen. Ryhmien vetäjinä toimivat Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet, jotka kirjaavat keskustelujen pääkohdat ylös. Koonnit toimitetaan tiedoksi maakunnan LAPE-työryhmälle lasten ja perhepalvelujen kehittämisen tueksi. Pääkohtia käsitellään myös säätiön hallituksessa suunniteltaessa säätiön ensi vuoden toimintaa.

Lisätietoa LAPE-ohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Ilmoittautuminen maanantaihin 21.11.2016. mennessä osoitteeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/2635DF857714F19E.par  

Osallistuminen on maksuton. Lisätietoja Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi

Kutsu Haukkalan Forum IV (pdf)

Seminaari: Varhaiskasvatus käännekohdassa? 30.9.2016

Early childhood education and care in a turning point?

Opiskelijoille, tutkijoille, kasvatusalan ammattilaisille ja vanhemmille suunnattu avoin asiantuntijaseminaari perjantaina 30.9.2016 klo 10−16, 

Paikka/Venue: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto (Alvar Aallon katu 9), Helena-sali

Lapset leikkimässä

OHJELMA / Programme 

The sessions before noon will be in English

10.00 Avaus / Opening
Professor, Dean Marja-Leena Laakso, Faculty of Education, University of Jyväskylä

Keynote: We can turn the tide: Reclaiming well-being and social justice as the foundation of early childhood education
Professor Mathias Urban, Director of Early Childhood Research Centre, University of Roehampton, UK

11.00   Comments
Ombudsman for Children Tuomas Kurttila
Professor Maarit Alasuutari, Department of Education, University of Jyväskylä
Professor Lea Pulkkinen, Chair of the Board of the Haukkala Foundation

Discussion

12.00   Lunch break / lounastauko

Iltapäivän ohjelma on suomenkielinen

13.00 Millaisten paineiden takia varhaiskasvatusta pyritään kehittämään ja miten?

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro: Kirsi Alila, opetusneuvos

Opetushallituksen puheenvuoro: Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen

Kuntatason todellisuus: Sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo, Jyväskylän kaupunki

14.00   Kahvitauko

14.30   Miten varhaiskasvatus koetaan?

Lapsen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa: Tarua ja totta pienten lasten sosiaalisista ja älyllisistä tarpeista
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen

Työelämän näkökulma. Lapset ja perheetkö aina joustavat?
Professori Anna Rönkä, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Vanhempien ja lasten näkökulma
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto

15.30 – 16.00 Paneeli. Esiintyjien puheenvuorot yleisön kommentoitavana

Tulosta ohjelma (pdf)

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mihin varhaiskasvatuksessa ollaan menossaIlmoittaudu 26.9. mennessä täältä

Welcome to discuss about the current development of early childhood education and care! Register by September 26th here

Tilaisuuden järjestävät Haukkalan säätiö ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.
cropped-haukkalan-sc3a4c3a4tic3b6_logo_3cm1.jpgJyväskylän yliopisto

Lisätietoja: Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi puh. 050 5181410

Seminaari on osa eurooppalaisen Tutkijoiden yön ohjelmaa. Vuoden 2016 teemana on muutos. Tutkijoiden yötä rahoittaa EU Horizon 2020 -ohjelmasta. Lisätietoa Tutkijoiden yöstä ja sen muusta ohjelmasta Jyväskylässä täältä.

Kapea banneri - Tutkijoiden yö

Co-funded by the EU Horizon 2020 Project

Foorumi III

HAUKKALAN SÄÄTIÖN ASIANTUNTIJAFOORUMI III 25.11.2015 (12.30 – 16.00)

 Foorumin teema: Lapsen kuulemisen käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen Keski-Suomessa: Lapsen oikeus tulla kuulluksi seminaaripäivän jatkotyöstämistä

Paikka: Tietotalo, Voutisali, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä

Ilmoittautuminen maanantaihin 13.11.2015. mennessä osoitteeseen minna.p.torppa@jyu.fi

Lisätietoja Reija Alen (reija.alen@ksshp.fi) ja Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi)

Kutsu ja ohjelma Haukkalan Foorumiin III

Lapsen oikeus tulla kuulluksi seminaarin tallenteet

Lapsen oikeus tulla kuulluksi- seminaarin (25.9.2015) tallenteet  on katsottavissa Moniviestimessä polkuavaimella suojattuna osoitteessa:

http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/muut/kuulluksisem

Polkuavain:  LapsOikKuul

Tallennettuna ovat seuraavat esitykset:

Why and how to listen to children? A child rights perspective Professori Maria Herczog,

Lapsiasiavaltuutetun (edellisen ja nykyisen) Maria Kaisa Aulan ja Tuomas Kurttilan kommentit prof. Herczogin puheenvuoroon sekä keskustelua

Sijaisperheen näkökulma Lea Pulkkinen

Sosiaalityöntekijän näkökulma   Johanna Hietamäki, erikoistutkija, THL

Lapsen kuuleminen – tunnetason ulottuvuuksia   Virpi Lahtiharju, lastenpsykiatrian psykologi, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

Childs right to be heard -seminar

Childs right to be heard -seminar

Time: Friday 25.9.2015

Place: MaA 103, Jyväskylä University, Mattilanniemi Campus

Participants: professionals and students in different fields

Fee: no fee

Organizers: The Family Research Centre of the University of Jyväskylä and Haukkala Foundation

Language: English before lunch, Finnish after lunch

Registration: by Friday18.9.2015 to minna.p.torppa@jyu.fi.

Program

Chair: Lea Pulkkinen, the Chair of Haukkala Foundation

10.00-10.10  Opening

Helena Rasku-Puttonen, Vice Rector

10.10-11.00   Why and how to listen to children? A child rights perspective

Professor Maria Herczog, Former member of the UN Child Rights Committee

11.00-11.50  Comments by the ombudsmen

Maria Kaisa Aula andTuomas Kurttila 

11.50-12.50   Lunch

12.50-13.10 The perspective of a foster family

13.10-13.45 The perspective of the child rights lawyers

Suvianna Hakalehto-Wainio, associate professor, University of East Finland

13.45-14.20 The perspective of social work

Johanna Hietamäki, researcher, the National Institute for Health and Welfare, Helsinki

14.20-14.50   Coffee

14.50-15.25 The perspective of child psychiatry

Andre Sourander, professor in child psychiatry, University of Turku

15.25-16.00 The perspective of psychology -emotional dimensions

Virpi Lahtiharju, psychologist in child psychiatry department of University Hospital in Helsinki

16.00-16.50 Panel discussion: How to advance multidisciplinary and multiprofessional training in child rights?

Chair professor Kimmo Jokinen

16.50-17.00 Conclusions

Professori Lea Pulkkinen

Lapsen oikeus tulla kuulluksi -seminaari 25.9.2015

Lapsen oikeus tulla kuulluksi -seminaari

Ajankohta: Perjantai 25.9.2015

Paikka: MaA 103, Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemen Kampus

Osanottajat: Eri ammateissa toimivat asiasta kiinnostuneet ja eri alojen opiskelijat

Osanottomaksu: Ei osanottomaksua

Järjestäjät: Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskus ja Haukkalan säätiö

Kieli: Ennen lounasta englanti, lounaan jälkeen suomi

Ilmoittautuminen perjantaihin18.9.2015 mennessä: minna.p.torppa@jyu.fi.  Kerro ilmoittautuessasi pääaineesi, jos olet opiskelija, sekä muussa tapauksessa paikkakunta ja taho jota edustat.

Ohjelma

Puheenjohtaja: Haukkalan säätiön pj. Lea Pulkkinen

10.00-10.10  Avaus

Vararehtori Helena Rasku-Puttonen

10.10-11.00   Why and how to listen to children? A child rights perspective

Professori Maria Herczog, Toiminut YK:n Lapsen Oikeuksien komitean jäsenenä

11.00-11.50 Lapsiasiavaltuutetun (edellisen ja nykyisen) Maria Kaisa Aulan ja Tuomas Kurttilan kommentit prof. Herczogin puheenvuoroon sekä keskustelua

11.50-12.50   Lounastauko (omakustanteinen)

12.50-13.10  Sijaisperheen näkökulma

13.10-13.45  Lapsioikeusjuristin näkökulma

Suvianna Hakalehto-Wainio, oikeustieteen apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto

13.45-14.20 Sosiaalityöntekijän näkökulma

Johanna Hietamäki, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

14.20-14.50   Kahvitauko

14.50-15.25 Lastenpsykiatrin näkökulma

Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, Turun yliopisto:

15.25-16.00 Lapsen kuuleminen – tunnetason ulottuvuuksia

Virpi Lahtiharju, lastenpsykiatrian psykologi, Helsingin yliopistollinen keskussairaala

16.00-16.50  Paneelikeskustelu: Miten ryhdytään edistämään lapsen oikeuksia koskevan moniammatillisen koulutuksen järjestämistä?

Puheenjohtajana. perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen, osanottajina ohjelmassa                     mainitut henkilöt

16.50-17.00 Johtopäätökset ja tilaisuuden päättäminen

Professori Lea Pulkkinen

Aineistoa tutustuttavaksi seminaariin osallistuville:

Professor Maria Herczog on raportoinut YK:n lapsen oikeuksien komitealle Suomen tilanteesta. Komitean palaute Suomen tilanteesta on ladattavissa osoitteesta: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=82628&GUID=08815486-C2F7-4348-A1DC-0985FA9542EC

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on ladattavissa osoitteesta:

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan

Virve-Maria de Godzinsky on tutkinut lasten kuulemista oikeusprosesseissa ja todennut alle 12-vuotiaiden kuulemisen olevan hyvin vähäistä. Tälle ei ole perusteita Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa.  Tutkimusjulkaisu on:

de Godzinsky, V-M. (2014). Lapsen etu ja osallisuus hallinto-oikeuksien päätöksissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja no 267. Ladattavissa osoitteesta:

http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/tutkimuksia-sarja/JlJpo1bAP/267_de_Godzinsky.pdf

Lea Pulkkinen on tehnyt opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun kutsumana selvityshenkilönä selvityksen koulupäivän uudistamisesta siten, että koulupäivään sisällytettäisiin kerhotoimintaa ja aamu- ja iltapäivätoiminta kytkettäisiin koulupäivän kokonaisuuteen. Raportissa käsitellään lapsen oikeuksia muun muassa osallistumisoikeuden näkökulmasta. Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi on ladattavissa osoitteesta: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/koulupaiva.html