Aihearkisto: Ei kategoriaa

KUTSU JA OHJELMA: Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä

Haukkalan säätiö kutsuu nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, vanhempia ja opiskelijoita avoimeen asiantuntijaseminaariin

Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä

Ymmärrämmekö 13−17-vuotiaita?

Aika: perjantaina 27.9.2019 klo 12−16
Paikka: Jyväskylän yliopisto, päärakennuksen juhlasali C1

Tulostettava ohjelma (pdf)

Puheenjohtajana Päivi Fadjukoff, dosentti, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri

12:00   Avaus: Mitä varhaisnuorilta odotetaan?
Lea Pulkkinen, professori, Haukkalan säätiön puheenjohtaja

12:15   Kuullaanko meitä? Kokemuksia omasta elinpiiristä
Nuorten puheenvuoro, Nuorten Suomi r.y.

12:30   Lukiolaisen elämä, havaintoja uudesta kouluterveyskyselystä – onko yleissivistykselle ja hyvinvoinnille tilaa?
Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu 2015−2019

13:00   Varhaisnuorisoikä nuorisopsykiatrian näkökulmasta
Virve Kekkonen, nuorisopsykiatri, Kuopion yliopistollinen keskussairaala

13:40   Kahvitauko

14:00   Kouluun kiinnittymisen tutkimusta ja viestejä yläkoulusta
Tuomo Virtanen, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto

14:40   Varhaisnuoruus – ikä vapauden ja vaarojen risteyksessä
Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu (videopuheenvuoro)

14:50   Aivojen kehitys varhaisnuoruudessa ja uuden vuosituhannen taidot
Silja Martikainen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

15:30   Keskustelua: Mitä voisimme tehdä?
Puheenjohtajana Anna Rönkä, kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

15:50   Tilaisuuden päättäminen

Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiassa HS2019Tilaisuuden järjestää Haukkalan säätiö yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/7B6203C419928956.par

Lisätiedot:

Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri
Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi
puh. 050 5181410

 

KUTSU JA OHJELMA: Haukkalan säätiön Asiantuntijafoorumi VI

Haukkalan säätiön Asiantuntijafoorumi VI

KANSALLISESTA LAPSISTRATEGIASTA PAIKALLISEEN LAPSISTRATEGIAAN

Aika: ke 30.1. klo 12-16.15
Paikka: Cygnaeus-talo, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Asiantuntijafoorumi VI:n ohjelma puhujineen täältä.
Ilmoittaudu tästä linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/4E166E2123669405.par

Keski-Suomi on lapsiohjelmatyön edelläkävijä.  Parhaillaan valmistellaan kansallista lapsistrategiaa, mutta Keski-Suomessa tämä työ käynnistyi jo 2016. Tuolloin laajasti päättäjiä koonneessa Lapsifoorumissa asetettiin tavoitteeksi, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana.

Lasten ja nuorten monialaista tutkimuksen ja käytännön asiantuntemusta kokoava Haukkalan säätiö on ottanut tehtäväkseen lapsiohjelman kehittämisen osaksi maakunnan kokonaisstrategiaa. Työtä on tukenut ja edistänyt Sipilän hallituksen kärkihanke Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE sekä sen kaksivuotinen maakunnallinen toteutus KSLAPE. Tämän työn tulokset ovat nyt luettavissa tuoreesta julkaisusta:

Pulkkinen, L. & Fadjukoff, P. (2018). Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Julkaisu on vapaasti saatavilla Haukkalan säätiön verkkosivuilla: https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/

Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia on valittava ne lasten hyvinvoinnin osa-alueet ja indikaattorit, joissa muutosta toivotaan, ne strategiat, joilla hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään parantamaan, ja ne lapsen elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada aikaan.

Siksi tarvitsemme laajaa kuntapohjaista yhteistyötä ja vuoropuhelua eri ammattiryhmien ja päätöksentekijöiden välillä. Haukkalan säätiön kuudes asiantuntijafoorumi jatkaa ja tukee tätä työtä ja toivoo, että kuntien edustajat toisivat esiin omissa kunnissaan jo tehtyä lapsiohjelmatyötä. Tervetuloa mukaan!

Foorumin taustamateriaalina ovat edellä mainitun julkaisun lisäksi  käytettävissä  suuntaviivat valmistuvalle kansalliselle lapsistrategialle, jota valmistelemaan on asetettu työryhmä:  https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kansallinen-lapsistrategia-vahvistamaan-suomalaisen-yhteiskunnan-lapsilahtoisyytta

 

Seminaarikutsua toivotaan lähetettävän eteenpäin verkostoissanne.

 

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff
Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri
paivi.fadjukoff(at)haukkalansaatio.com
p. +358 50 5181410

Keski-Suomi lapsistrategiatyön edelläkävijänä: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan

Parhaillaan valmistellaan kansallista lapsistrategiaa. Keski-Suomessa lapsistrategiatyö käynnistyi jo 2016, jolloin laajasti päättäjiä koonneessa Lapsifoorumissa asetettiin tavoitteeksi, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana.

Lasten ja nuorten monialaista tutkimuksen ja käytännön asiantuntemusta kokoava Haukkalan säätiö on ottanut tehtäväkseen lapsistrategian kehittämisen maakunnan kokonaisstrategiaan sisältyvänä lapsiohjelmana. Työtä on tukenut ja edistänyt Sipilän hallituksen kärkihanke Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE sekä sen kaksivuotinen maakunnallinen toteutus KSLAPE, jonka päätösseminaari järjestetään Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa tiistaina 4.12. Samalla on valmistunut professori Lea Pulkkisen ja dosentti Päivi Fadjukoffin kirjoittama lapsen hyvinvointia ja sen indikaattoreita ja edellytyksiä luotaava Keski-Suomen lapsiohjelma-julkaisu.

– Lapsi on kokonaisuus, mutta hänen hyvinvointiaan voidaan arvioida eri näkökulmista, jotka liittyvät lapsen fyysiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, esteettiseen, kognitiiviseen, eettiseen ja henkiseen kehitykseen, kuvailee professori Pulkkinen.   – Lapsen hyvinvoinnilla näillä eri osa-alueilla on edellytyksensä, joita analysoimme lapsiohjelmassa lapsen oman toiminnan, merkittävien ihmissuhteiden sekä kasvuympäristön kannalta.

Tuoreessa raportissa analysoidaan lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavia päätöksiä ja askeleita, joita tarvitaan usealla toimintakentällä. Lapsihan kohtaa hyvinvointinsa edellytykset omassa elinpiirissään, johon kuuluvat koti, varhaiskasvatus tai koulu, leikki ja virkistystoiminta, perheen ulkopuoliset läheissuhteet, palvelut sekä yhteiskunnallis-kulttuuriset olosuhteet. Pyrittäessä lisäämään lasten hyvinvointia on valittava ne lasten hyvinvoinnin osa-alueet ja indikaattorit, joissa muutosta toivotaan, ne strategiat, joilla hyvinvoinnin edellytyksiä pyritään parantamaan ja ne lapsen elinpiirit, joissa muutosta yritetään saada aikaan.

– Tarvitsemme lasten hyvinvoinnin edistämiseksi laajaa yhteistyötä eri ammattiryhmien ja päätöksentekijöiden välillä, sekä lasten ja aikuisten vuoropuhelua, muistuttaa Päivi Fadjukoff.

Haukkalan säätiö vie lapsiohjelmaa eteenpäin järjestämällä 30.1. Jyväskylässä maakunnallisen asiantuntijafoorumin ”Kansallisesta lapsistrategiasta paikalliseen lapsistrategiaan”. Foorumin taustamateriaalina on nyt valmistuneen raportin lisäksi tuolloin käytettävissä myös suuntaviivat valmistuvalle valtakunnalliselle lapsistrategialle.

Julkaisu ”Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan” on vapaasti saatavilla Haukkalan säätiön verkkosivuilta: https://haukkalansaatio.com/lapsiohjelma2018/

 

Lisätietoja:

Lea Pulkkinen, lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi, 044 552 4892
Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi, 050 5181410

Lapsitekojen kokoaminen hyvässä vauhdissa – kurkista kartalle ja katso, mitkä teot ovat jo mukana 101 keskisuomalaista lapsitekoa -kampanjassa

Keski-Suomen 101 lapsitekoa -kampanjassa on kerätty pieniä ja suuria tekoja, joilla on kohennettu 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten elämää ja hyvinvointia. Tähän mennessä kampanjaan hyväksytyt kolmisenkymmentä lapsitekoa on koottu Keski-Suomen kartalle osoitteeseen www.101lapsitekoa.fi.

– Lisäksi parhaillaan työstettävänä ja kirjoitettavana on noin 15 lapsitekoa. Kampanjassa on mukana erilaisia tekoja, jotka liittyvät muun muassa vapaa-aikaan ja osallisuuteen, terveyteen, kouluun ja oppimiseen ja perheeseen, selvittää kampanjaa koordinoiva Päivi Fadjukoff Haukkalan säätiöstä.

Tavoitteena on kerätä vähintään 101 lapsitekoa, joiden avulla nostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi yhteiseksi puheenaiheeksi ja samalla koko maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. Teoilla nostetaan esiin keskisuomalaista osaamista, ja toisaalta toisten lapsiteoista voi saada ideoita ja vinkkejä, kuinka kukin tahollaan voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

– Luku 101 viittaa eteenpäin katsomiseen: lapsiteot kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja niitä tarvitaan myös tulevalla vuosisadalla. Lasten hyvinvointi on Keski-Suomen menestystekijä, muistuttaa Päivi Fadjukoff.

Vielä ehtii mukaan kampanjaan

Ehdota alle 18-vuotiaiden elämää parantavaa tekoa mukaan kampanjaan. Mitä ovat ne teot ja ylpeyden aiheet, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia on nimenomaan Keski-Suomessa onnistuneesti rakennettu.

Haukkalan säätiön hallitus arvioi ja hyväksyy kampanjaan valittavat lapsiteot. Lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret arvioivat lapsiteon merkitystä. Ehdotukseen voi liittää tekstin lisäksi kuvia ja videoita.

Lapsitekoja kerätään, kunnes koossa on 101 tekoa. Kampanja käynnistettiin viime vuonna Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana.

Keski-Suomen lapsitekojen kokoamisesta vastaa Haukkalan säätiö. Mukana kampanjassa ovat myös Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE.

Keski-Suomen 101 lapsitekoa -kampanja on myös mukana 18.4. Keski-Suomen torikokouksen maakuntatorilla KSLAPEn pisteellä.

www.101lapsitekoa.fi

Tarkemmat osallistumisohjeet:

https://haukkalansaatio.com/nain-osallistut-101-keskisuomalaista-lapsitekoa-kampanjaan/

 

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri,

Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja

Nyt etsitään keskisuomalaisia lapsitekoja – tule toteuttamaan kampanjaa

Tule mukaan toteuttamaan kampanjaa, joka nostaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kaikkien puheenaiheeksi ja samalla koko maakuntaa yhdistäväksi asiaksi.

Mitä ovat ne pienet tai isot teot ja ylpeyden aiheet, joilla lasten hyvinvointia on Keski-Suomessa onnistuneesti rakennettu ja jotka kannattelevat sitä edelleen? Mitä ovat ne teot, joilla rakennamme sitä edelleen? Miten saamme hyvät teot ja parhaat ideat ja innostuksen huolehtia tulevista sukupolvista ulottumaan mahdollisimman laajasti ja monelle lapselle?

Haukkalan säätiö kokoaa pieniä ja suuria lapsitekoja Keski-Suomen alueelta. Mukana kampanjassa ovat myös Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE.

Kampanja on käynnistetty Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana ja sitä jatketaan kunnes yli 100 hyvää lapsitekoa on löytynyt.

Lapsiteot julkaistaan osoitteessa www.101lapsitekoa.fi.  Lapsitekoja esitellään myös Keski-Suomessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa KSLAPEssa eri ammattiryhmille, päättäjille ja kansalaisille.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet ja kerro lapsiteoista verkkolomakkeella osoitteessa

https://haukkalansaatio.com/nain-osallistut-101-keskisuomalaista-lapsitekoa-kampanjaan/

 

Lisätietoja:

Dosentti Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410

Support in childhood makes midlife the prime time of life

The results of Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, which has taken place for more than 40 years, have been summarised in the book Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged (London:Routledge) to be launched on 15 June 2017. The study started in 1968 when the participants were 8 years old and the latest data collection was implemented in 2009 when they were 50. The book is written by the founder and long-time leader of the study, Professor Lea Pulkkinen in collaboration with Research Director Katja Kokko from the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä. Kokko has been the leader of the study since 2013.

– There is a tendency to highlight the importance of cognitive achievements and the family’s socioeconomic background for people’s success in the future, but this study shows that children’s self-regulation, which comprises children’s social skills and processing of emotions, directs the future development in a profound way in different domains of life. Strong self-regulation promotes success in education and work , the intimate relationship, health behaviour, integration into society and the development of flexible personality, explains Professor Pulkkinen.

The extensive research summarised in the book proves that constructive ways of coping   with problem situations, the consideration of other people’s feelings and a positive way of thinking as a child predict good functioning capacity in adulthood..  The development of self-regulation is enhanced by child-oriented mature parenting.

– Child-oriented parents are able to analyse their behaviour from the perspective of the child and create an environment in which children are able to sense warmth and approval from their parents as well as notice continuing dedication and interest towards their lives. Child-oriented parents also pay attention to the child’s opinions and react to the child’s needs in order to provide satisfaction and give support, Pulkkinen explains.

The study provides a plenty of new information on adulthood development which has been studied sparsely. Important matters in life are not limited to childhood. The transition to adulthood and the different roles of adults in the family and  work create new situations in which humans can develop and mature to take responsibility for themselves and others. Harmful effects on  adult development are, above all, caused by the excessive use of alcohol which usually is connected to starting alcohol use at an early age.

The study shows that people in midlife are usually  healthy, capable to work and willing to take responsibility. They are active in different domains of life and their physical and mental well-being is good.

– According to this study, it is not justified to discriminate middle-aged in the labour market and stigmatise them with midlife crisis. There are transition phases in life, but only few people experience difficult crises, Pulkkinen reminds.

The research was conducted at the Department of Psychology at the University of Jyväskylä and has been supported financially for decades by the Academy of Finland. The study has been in the focus of interest internationally and the publisher has named Lea Pulkkinen as the author of the month.

More information on the book: Lea Pulkkinen, tel. +358 445 524 892; lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi

The publication event of the book is held in Helsinki in the House of Science and Letters (Kirkkokatu 6) on Thursday, 15 June 2017 at 2 p.m.–6 p.m. in connection of the international seminar ‘For the Best of the Child’, organised by the Haukkala Foundation. More information on the seminar from Docent Päivi Fadjukoff: paivi.fadjukoff@jyu.fi, tel. +358 505 181 410