7.2.2022 järjestetyssä Lea Pulkkisen kirjan Lapsen hyvinvointi alkaa kodista – julkistamistilaisuudessa keskusteltiin, mitä on hyvä lapsuus? Mikä on kodin merkitys lapsen kasvulle, ja miten sitä tuetaan vai tuetaanko? Onko kodin merkitys jäänyt liiaksi varjoon keskustelussa, jossa on korostettu lähinnä julkisen kasvatuksen merkitystä? Mitkä ovat kodin ja muiden kasvatustahojen, kuten koulun, roolijaot? Entä, millaista tukea kasvatuksessa kaivataan eri tahojen välillä? Katso tallenne julkistamistilaisuudesta

Yhteiskuntapolitiikka YP 5-6/2021: Asiantuntijat pohtivat korona-ajan kotia

Kategoriat: Yleinen