Vuosina 2000-2012 Lea Pulkkisen palkinto jaettiin Niilo Mäki säätiön kautta Lea Pulkkisen merkkipäivälahjoituksista (1999) täydennettynä osalla hänen saamastaan Suomen Tiedepalkinnosta (2001). Palkinnon perusteena  oli lapsen näkökulman huomioonotto tutkittavaan asiaan.

2000: Oikeustieteen tohtori Kirsti Kurki-Suonio Helsingin yliopistoon tehdystä väitöskirjasta: Kurki-Suonio, K. (1999). Äidin hoivasta yhteishuoltoon – lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat. [From maternal care to joint custody – the changing legal interpretations of the best interest of the child.] Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys.

2002: Psykologian tohtori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistoon tehdystä väitöskirjasta: Aunola, K. Children’s and adolescents’ achievement strategies, school adjustment, and family environment. (Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 178). Jyväskylä: University of Jyväskylä

2004: Filosofian tohtori Marketta Kyttä Helsingin Teknilliseen Korkeakouluun tehdystä väitöskirjasta: Kyttä, M. (2003). Children in outdoor contexts: Affordances and independent mobility in the assessment of environmental child friendliness. Helsinki: Helsinki University of Technology.

2006: Terveystieteiden tohtori Riitta Jähi Tampereen yliopiston lääketietelliseen tiedekuntaan tehdystä väitöskirjasta: Jähi, R. (2004). Työstää, tarinoida, selviytyä: Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden kokemuksena. [To work through, to narrate, to survive: Parental mental illness as a childhood experience.]Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1015.

2008: Kasvatustieteen tohtori Taina Kyrönlampi-Kylmänen Lapin yliopistoon tehdystä vaitöskirjasta. Kyrönlampi-Kylmänen, T. (2007). Arki lapsen kokemana – Eksistentiaalis-fenomenologinen haastattelututkimus. [Everyday life from the point of view of the child: insights from existential phenomenological interviews.] Rovaniemi: Acta Universitatis Lapponiensis, 111.

2010: Terveystieteen tohtori Tiina Pelander Turun yliopistoon tehdystä väitöskirjasta: Pelander, T. (2008). The quality of paediatric nursing care – Children’s perspective. Turku: Annales Universitatis Turkuensis, Ser. D, Tom. 829, Medica – Odontologia.

2012: Kasvatustieteen tohtori Marjaana Kangas Lapin yliopistoon tehdystä väitöskirjasta: Kangas, M. (2010). The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments. Rovaniemi: Acta Universitatis Lapponiensis, 188.